Blogi Etusivu Johdanto Valaistuminen  /  Buddha Chaitanya Jooga Vedanta Muut

Saccavibhanga Sutta

Totuuksien analyysi (MN 141)


Käännös palista englanniksi: Thanissaro Bhikkhu. Copyright © 2005.
    Vapaaseen jakoon. Teosta voidaan julkaista, taittaa, painattaa ja levittää minkä tahansa median välityksellä. Kääntäjä toivoo kuitenkin jälleenjulkaisun ja yleisölle levityksen tapahtuvan ilmaiseksi ja rajoituksetta, sekä käännösten ja muiden johdettujen teosten merkitsemistä samalla tavoin.
Olen kuullut Siunatun kerran olleen Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa. Siellä hän puhutteli munkkeja: "Munkit!"

"Kyllä, mestari," munkit vastasivat."

Siunattu sanoi, "Munkit, Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa, Tathagata – ansioitunut, oikeellisesti itsehavahtunut – laittoi liikkeeseen vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa: toisin sanoen, julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun neljästä jalosta totuudesta.

Neljä jaloa totuutta

"Mistä neljästä? Julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun kärsimyksen totuudesta. Julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun kärsimyksen synnystä... jalon totuuden kärsimyksen lakkaamisesta... jalon totuuden harjoituksen tiestä, joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen. Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa, Tathagata – ansioitunut, oikeellisesti itsehavahtunut – laittoi liikkeeseen vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa: toisin sanoen, julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun neljästä jalosta totuudesta.

"Munkit, olkaa Sariputtan ja Moggallanan seurassa. Olkaa yhteydessä Sariputtaan ja Moggallanaan. He ovat viisaita munkkeja, hyväntahtoisia kohti kumppaneitaan pyhässä elämässä. Kuten syntymän antava äiti: Niin on Sariputta. Kuten syntynyttä lasta hoivaava hoitaja: Niin on Moggallana. Sariputta kouluttaa kohti virtaan astumisen hedelmää; Moggallana kohti korkeinta päämäärää. Sariputta on kykenevä julistamaan, opettamaan, kuvaamaan, esittämään, ilmentämään, selittämään, ja selkesti ilmaisemaan neljä jaloa totuutta yksityiskohdissaan.

Näin Siunattu sanoi. Sen sanottuaan hän – Hyvin Saavuttanut – nousi istuimeltaan ja meni majapaikkaansa.

Silloin arvoisa Sariputta, ei kauaa Siunatun lähdettyä, puhutteli munkkeja: "Ystävät!"

"Niin, ystävä," munkit vastasivat.

Arvoisa Sariputta sanoi, "Ystävät, Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa, Tathagata – ansioitunut, oikeellisesti itsehavahtunut – laittoi liikkeeseen vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa: toisin sanoen, julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun neljästä jalosta totuudesta.

"Mistä neljästä? Julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun kärsimyksen totuudesta. Julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun kärsimyksen synnystä... jalon totuuden kärsimyksen lakkaamisesta... jalon totuuden harjoituksen tiestä, joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen. Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa, Tathagata – ansioitunut, oikeellisesti itsehavahtunut – laittoi liikkeeseen vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa: toisin sanoen, julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun neljästä jalosta totuudesta.

Jalo totuus kärsimyksestä

"Nyt, ystävät, mikä on jalo totuus kärsimyksestä? Syntymä on kärsimystä, vanheneminen on kärsimystä, kuolema on kärsimystä; suru, murehdinta, kipu, ahdinko ja epätoivo ovat kärsimystä; vieroksutun seura on kärsimystä, ero rakastetusta on kärsimystä, haluamansa tavoittamattomuus on kärsimystä. Lyhyesti sanottuna, viisi takertumisen kohdetta ovat kärsimystä.

"Ja mikä on syntymä? Mitä tahansa eri olentoryhmien syntymää, syntymistä, laskeutumista, ilmentymistä, esilletuloa, keräytymien ilmentymää tai aistialueiden omaksuntaa kutsutaan syntymäksi.

"Ja mitä on vanheneminen? Mitä tahansa eri olentoryhmien vanhenemista, raihnaistumista, rikkoutumista, harmaantumista, ryppyyntymistä, elinvoiman hiipumista tai eri valmiuksien heikkenemistä kutsutaan vanhenemiseksi.

"Ja mitä on kuolema? Mitä tahansa eri olentoryhmien menehtymistä, hengenlähtöä, hajoamista, katoamista, kuolemista, kuolemaa, ajan päättymistä ja keräytymien hajoamista, kehon jättämistä tai elinvalmiuden keskeytymistä kutsutaan kuolemaksi.

"Ja mitä on kärsimys? Mitä tahansa kenenkään epäonnesta kärsivän tai kivun koskettaman kärsimystä, murehdintaa, alakuloisuutta, sisäistä kärsimystä tai sisäistä alakuloisuutta kutsutaan kärsimykseksi.

"Ja mitä on murehdinta? Mitä tahansa kenenkään epäonnesta kärsivän tai kivun koskettaman itkua, voivottelua, valitusta, vollotusta, ulvontaa tai murehdintaa kutsutaan murehdinnaksi.

"Ja mitä on kipu? Mitä tahansa fyysisenä kipuna, ruumiin epämukavuutena tai ruumiillisen kosketuksen aikaansaamaa kipua tai epämukavuutta kutsutaan kivuksi.

"Ja mitä on ahdinko? Mitä tahansa mielen tuskana, mielen epämukavuutena tai mielen yhteydestä syntynyttä kipua tai epämukavuutta kutsutaan ahdingoksi.

"Ja mitä on epätoivo? Mitä tahansa kenenkään epäonnesta kärsivän tai kivun koskettaman epätoivoa, alakuloisuutta tai toivottomuutta kutsutaan epätoivoksi.

"Ja mitä on epätoivotun seurasta aiheutuva kärsimys? On tilanne jossa epätoivotut, epämiellyttävät tai kolkot näyt, äänet, tuoksut, maut tai kosketukset tapahtuvat; tai jossa ollaan kytköksissä, yhteydessä, suhteessa tai vuorovaihdossa itselleen pahaa toivovien, harmia toivovien, epämukavuutta toivovien tai turvattomuutta toivovien kanssa. Tätä kutsutaan epätoivotun seurasta aiheutuvaksi kärsimykseksi.

"Ja mitä on rakastetun seurasta eron kärsimys? On tilanne jossa toivottavat, miellyttävät tai viehättävät äänet, tuoksut, maut tai kosketukset tapahtuvat; tai jossa ei olla kytköksissä, yhteydessä, suhteessa tai vuorovaihdossa itselleen hyvää toivovien, hyötyä toivovien, mukavuutta toivovien tai turvaa toivovien kanssa, tai äitinsä, isänsä, veljensä, siskonsa, ystäviensä, kumppaniensa tai sukulaistensa kanssa. Tätä kutsutaan rakastetun seurasta eron kärsimykseksi.

"Ja mitä on halutun saamattomuuden kärsimys? Syntymän saaneissa olennoissa herää toive, "Voi kunpa emme olisi syntymän kohteina, kunpa syntymä ei meille tulisi." Mutta tätä ei saavuteta haluamalla. Tämä on halutun saamattomuuden kärsimys. Vanhenemisen... sairauden... kuoleman... surun, murehdinnan, kivun, ahdingon ja epätoivon kohteena olevissa olennoissa herää toive, "Voi, kunpa emme kohtaisi vanhenemista... sairautta... kuolemaa... surua, murehdintaa, kipua, ahdinkoa ja epätoivoa." Mutta tätä ei saavuteta haluamalla. Tämä on halutun saamattomuuden kärsimys.

"Ja mitkä ovat viisi takertumisen kokoumaa jotka, lyhyesti sanottuna, aiheuttavat kärsimystä? Ne ovat muodon takertumisen kokouma, tunteen takertumisen kokouma, havainnon takertumisen kokouma, mielen rakennelmien takertumisen kokouma, ja takertumisen kokouma: Näitä kutsutaan viideksi takertumisen kokoumaksi jotka, lyhyesti sanottuna, aiheuttavat kärsimystä.

"Tätä, ystävät, kutsutaan jaloksi totuudeksi kärsimyksestä.

Jalo totuus kärsimyksen synnystä

"Ja mikä on, ystävät, jalo totuus kärsimyksen synnystä? Janoaminen joka aikaansaa olemassaolon jatkumon, jonka muassa tulevat intohimo ja mielihyvä, eri kohteiden nautinto – toisin sanoen, aistinautintojen janoaminen, tulemisen janoaminen ja tulemattomuuden janoaminen.

"Tätä kutsutaan jaloksi totuudeksi kärsimyksen synnystä.

Jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta

"Ja mikä, ystävät, on jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta? Juuri tämän janoamisen jäännöksetön haihtuminen ja lakkaaminen, siitä luopuminen, sen vapauttaminen ja irti päästäminen.

"Tätä kutsutaan jaloksi totuudeksi kärsimyksen lakkaamisesta.

Jalo totuus harjoituksen tiestä

"Ja mikä, ystävät, on jalo totuus harjoituksen tiestä joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen? Juuri tämä jalo kahdeksanosainen tie – oikea näkemys, oikea päättäväisyys, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea ponnistelu, oikea tarkkaavaisuus ja oikea keskittyminen.

"Ja mitä on oikea näkemys? Tieto joka liittyy kärsimykseen, tieto joka liittyy kärsimyksen syntyyn, tieto joka liittyy kärsimyksen lakkaamiseen, tieto joka liittyy harjoitukseen joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen: Tätä kutsutaan oikeaksi näkemykseksi.

"Ja mikä on oikea asenne? Päättäväisyys kieltäymykseen, vapauteen pahasta tahdosta, harmittomuuteen: Tätä kutsutaan oikeaksi asenteeksi.

"Ja mitä on oikea puhe? Valehtelusta, eripuraisuudesta, karkeasta puheesta ja joutavasta keskustelusta pidättäytyminen: Tätä kutsutaan oikeaksi puheeksi.

"Ja mitä on oikea toiminta? Elämän ottamiseta, varastamisesta ja seksuaalisesta vääryydestä pidättäytyminen: Tätä kutsutaan oikeaksi toiminnaksi.

"Ja mitä on oikea elinkeino? On tilanne jossa jalojen oppilas, hylättyään epärehellisen elinkeinon, ylläpitää elämäänsä oikealla työllä: Tätä kutsutaan oikeaksi elinkeinoksi.

"Ja mitä on oikea ponnistelu? On tilanne jossa munkki aikaansaa toiveita, ponnisteluja, herättää itsepintaisuutta, ylläpitää ja pinnistelee jottei paha ilmenisi, taidottomat vielä heräämättömät ominaisuudet... jotta hylkäisi heränneen pahan ja taidottomat ominaisuudet... jotta heräisivät vielä heräämättömät taidokkaat ominaisuudet... ja jotta pysyisivät yllä, selkeinä, lisääntyvinä, runsaina, kehittyisivät ja kulminoituisivat jo ilmentyneet taidokkaat ominaisuudet. Tätä kutsutaan oikeaksi ponnisteluksi.

"Ja mitä on oikea tarkkaavaisuus? On tilanne jossa munkki pysyy keskittyneenä kehoon itseensä – alttiina, valppaana ja tarkkaavaisena – laittaen syrjään maailman liittyvän ahneuden ja rasitteet. Hän pysyy keskittyneenä tunteisiin itseensä... mieleen itseensä... mielen ominaisuuksiin itseensä – alttiina, valppaana ja tarkkaavaisena – laittaen syrjään maailmaan liittyvän ahneuden ja rasitteet. Tätä kutsutaan oikeaksi tarkkaavaisuudeksi.

"Ja mitä on oikea keskittyminen? On tilane jossa munkki – varsin vetäytyneenä aistillisuudesta, vetäytyneenä taidottomista ominaisuuksista - astuu sisään ja pysyy ensimmäisessä jhanassa: vetäytymisestä syntyneessä riemussa ja nautinnossa, muassa kohdistetut ajatukset ja arviointi. Kohdistettujen ajatusten ja arviointien pysähtyessä hän astuu sisään ja pysyy toisessa jhanassa: tyyneydestä syntyvässä riemussa ja nautinnossa, tietoisuuden yhdistymisessä vapaana kohdistetusta ajatuksesta ja arvioinneista – sisäisessä vakuuttuneisuudessa. "Riemun haihtuessa hän pysyy mielentyyneydessä, on tarkkaavainen ja valpas aistien nautintoa kehossa. Hän astuu sisään ja pysyy kolmannessa jhanassa, josta Jalot julistavat: 'Mielentyyneydessä ja tarkkaavaisena, hän pysyy nautinnossa.' Hylätessään nautinnon ja kivun – kuten aiemmassa riemun ja murheen hylkkäämisessä – hän astuu sisään ja pysyy neljännessä jhanassa: mielentyyneyden puhtaus ja tarkkaavaisuus, ei nautintoa eikä kipua. Tätä kutsutaan oikeaksi keskittymiseksi.

"Tätä kutsutaan jaloksi totuudeksi harjoituksen tiestä, joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen.

"Ystävät, Varanasissa, Isipatanassa sijaitsevassa Peurojen puistossa, Tathagata – ansioitunut, oikeellisesti itsehavahtunut – laittoi liikkeeseen vertaansa vailla olevan Dhamman Pyörän jota eivät voi pysäyttää papit, eivät mietiskelijät, jumaluudet, Mara, Brahma, ei kukaan maailmankaikkeudessa: toisin sanoen, julistuksen, opetuksen, kuvauksen, esityksen, ilmestyksen, selityksen, ja selkeän ilmaisun neljästä jalosta totuudesta.

Näin arvoisa Sariputta sanoi. Tyytyväisinä munkit iloitsivat arvoisan Sariputtan sanoista.
Takaisin ylös
Tekstit © 2007-2018 Ananda Loponen   •   Saa kopioida ja jakaa   •   Tulostettava versio Tulostettava versio!   •   Lähetä sähköpostia Lähetä sähköpostia!